Thantra Samuchayam Kriya (Part III)

250.00

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

തന്ത്രസമുച്ചയം മൂന്നാം ഭാഗം

കെ.പി.സി.അനുജന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്

കൊടിയേറ്റം, ശ്രീഭൂതബലി, ഗ്രാമബലി, പളളിക്കുറുപ്പ്, ആറാട്ടുബലി, പ്രായശ്ചിത്തങ്ങള്‍, ശുദ്ധികള്‍, അവഗാഹം, എന്നീ വിഷയങ്ങളും; പ്രായശ്ചിത്തഹോമം, ശാന്തിഹോമം, തത്വഹോമം എന്നീ ഹോമങ്ങളും; ശ്വസ്പര്‍ശന ചോരസ്പര്‍ശനാദികള്‍ക്കുളള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും; ജീര്‍ണ്ണോദ്ധാരം, ബിംബോദ്ധാരം, സങ്കോചക്രിയ, ജലാധിവാസവിധി മുതലായ വിഷയങ്ങളുമടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഘടിക, ശരാവം, മുളമ്പാ ലിക എന്നിവയുടെ ലക്ഷണവും; അര്‍ദ്ധചന്ദ്രാകൃതി, ത്രികോണം, വൃത്തം മുതലായ വിവിധാകൃതിയിലുളള കുണ്ഡലക്ഷണങ്ങളും; സ്രുവം, ജുഹു എന്നിവയുടെ ലക്ഷണവും; ചക്രാബ്ജം. ഷഡ്ദളം മുതലായ വിവിധാകൃതിയിലുളള പത്മങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണരീതിയും; ഛന്ദസ്സുകള്‍, ഗായത്രികള്‍ എന്നിവയും; മൃത്യു ഞ്ജയം, പാശുപതം മുതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും; വിനായകമുദ്ര, ഗരുഡമുദ്ര, ചക്രമുദ്ര, പത്മമുദ്ര, നേത്രമുദ്ര, പ്രാണാഹുതിമുദ്രകള്‍ മുതലായ മുപ്പതോളം മുദ്രകളുടെ വിവരണങ്ങളുമടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thantra Samuchayam Kriya (Part III)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *