Mahanarayanopanishad

85.00

മഹാനാരായണോപനിഷത്ത്
വ്യാഖ്യാതാ : മൃഡാനന്ദസ്വാമി

 

Published by : SRI RAMAKRISHNA MATH, Trichur

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ദശോപനിഷത്തുക്കള്‍ക്കുശേഷം പ്രാധാ4ന്യവും പ്രാമുഖ്യവും അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപനിഷത്താണ് മഹാനാരായണോപനിഷത്ത്. യജ്ഞോപയോഗികളായ പല മന്ത്രങ്ങളും യജ്ഞപുരുഷനായ നാരായണന്‍റെ ഉപാസനയെപ്പറ്റിയും ഇതില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. മതനിയമങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധകന്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവന്‍ അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഓരോ സമയത്തു ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ചുതന്നെ ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mahanarayanopanishad”

Your email address will not be published. Required fields are marked *