Griharambham Grihapravesavum

50.00

ഗൃഹാരംഭവും ഗൃഹപ്രവേശവും

സമ്പാദകന്‍ : പണ്ഡിതരാജന്‍ കാണിപ്പയ്യൂര്‍ ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ഗൃഹാരംഭവും ഗൃഹപ്രവേശവും ഇതുരണ്ടും വളരെ മുഖ്യമാണെങ്കിലും ഇതുകളുടെ ശരിയായ വിധി ഇതുവരെ പുസ്തകരൂപേണ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. തന്മൂലം പലതരത്തിലും ആചരിച്ചു വരുന്നു. ഇതിന്നൊരു ഐക്യരൂപം വരുത്തുവാനാണ് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്. ഗൃഹാരംഭത്തിന്നു വിധിച്ച കാലം, കല്ലിടുന്നതിനുളള സ്ഥാനം, അതിന്‍റെ ക്രിയ, ഗൃഹപ്രവേശത്തിന്‍റെ ശരിയായ വിധി എന്നു തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റിയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണിത്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Griharambham Grihapravesavum”

Your email address will not be published. Required fields are marked *