ചിദാനന്ദലഹരി

60.00

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ചിദാനന്ദലഹരി (വെദിരമന ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികള്‍)
(സൌന്ദര്യലഹരി, ദേവീമാഹാത്മ്യം എന്നിവയുടെ മലയാള വിവര്‍ത്തനവും കര്‍ത്തവ്യോപദേശം, വിദ്യയുടെ മഹത്വം, അംബരീഷന്‍, സരസ്വതീദേവിയുടെ സൃഷ്ടി, ഗണപതിയ്ക്കൊരു വിരുന്ന് തുടങ്ങിയ ലഘുകൃതികളും)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിദാനന്ദലഹരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *