ഭാഷാ സ്തോത്രമാല

150.00

ഭാഷാ സ്തോത്രമാല
(മലയാളസ്തോത്രങ്ങള്‍)

സമ്പാദകന്‍ : കാണിപ്പയ്യൂര്‍ പരമേശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

Phone : +91 4885 222810

Email : kanippayurpanchangam@gmail.com

Description

ഭാഷാസ്തോത്രമാല
ഗണപതി, വിഷ്ണു, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍, ഗുരുവായൂരപ്പന്‍, ശിവന്‍, ദേവി, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ശാസ്താവ് മുതലായ ദേവതകളുടെ മലയാളത്തിലുളള എണ്ണൂറോളം ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ സ്തോത്ര കൃതി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഭാഷാ സ്തോത്രമാല”

Your email address will not be published. Required fields are marked *